Zbiorniki przeciwpożarowe – w lesie i poza nim

Od 2007 r. w Polsce wdrażany jest program małej retencji w lasach, który polega na tworzeniu i odbudowywaniu zbiorników wodnych. Otwarte zbiorniki służą celom przeciwpożarowym, ponieważ wodę z nich mogą pobierać samoloty, ale poza tym pełnią też funkcję przeciwpowodziową, zapobiegają suszy, służą zwierzętom i roślinom. Zdarzały się przypadki, że w pobliżu zbiorników pojawiały się lub bujniej rozrastały rośliny, które wcześniej znikały z powodu nadmiernego osuszania terenu.

Otwarte zbiorniki leśne to druga “gałąź” zbiorników przeciwpożarowych, którymi kiedyś były zwykłe sadzawki i naturalne zbiorniki wodne. Drugim rodzajem są zamknięte zbiorniki ppoż w miastach. Przez lata zmieniły swoją formę, nie są już zagłębieniem w ziemi, ale dużymi stalowymi zbiornikami opartymi na solidnym fundamencie, inaczej też wygląda czerpanie z nich wody i dostarczanie jej do zbiornika. Taki zbiornik służy jako uzupełnienie wody z sieci wodociągowej lub może ją zastąpić, jeśli z powodu awarii będzie to konieczne.

hydrant