projekt domu

Projekt architektoniczny – co powinien zawierać?

Zanim jeszcze możliwe będzie przystąpienie do wykonania remontu, czy też budowy dowolnego obiektu, bardzo ważne jest wcześniejsze sporządzenie odpowiedniego projektu. Projekt taki powinien uwzględniać, rozkład pomieszczeń, sposób ich wykorzystywania, oraz na przykład rozkład instalacji elektrycznej. Projekty takie bardzo często nazywane są architektonicznymi.

Co zawiera taki projekt?

projekt architektonicznyZgodnie ze znowelizowaną w 2020 roku ustawą, w takim projekcie powinny się obecnie znajdować każdorazowo pewne, niezbędne i wymagane informacje. Aby sporządzić więc projekty architektoniczne w opolu, architekt musi na przykład zawrzeć w nim planowany w danym budynku układ przestrzenny. Projekt taki powinien jednocześnie uwzględnić w nim formę architektoniczną już istniejących budynków. Niezwykle istotne jest również, aby powstały projekt był opracowany zgodnie z zamierzonym w danym obiekcie budynku, sposobie jego codziennego użytkowania. Podczas sporządzania takiego właśnie projektu, należy więc szczególną uwagę zwrócić na liczbę projektowanych lokali, które w danym obiekcie mają zostać wydzielone. Niezwykle istotne jest również uwzględnienie charakterystycznych dla danego budynku, który ma powstać, lub który ma zostać objęty remontem, parametrów technicznych. Biorąc pod uwagę konieczność oszacowania zapotrzebowania energetycznego każdego obiektu budowlanego, bardzo ważne jest zawarcie w nowo powstałym projekcie informacji na temat wyposażenia technicznego budynku.

projekt domuChodzi tutaj głównie o źródło ciepła do ogrzewania i przygotowania wody użytkowanej, które ma być w danym budynku wykorzystywane na co dzień. Jak w przypadku każdego innego projektu, tak iw przypadku tego architektonicznego konieczne jest zawarcie w nim informacji na temat inwentaryzacji przeprowadzonej w danym obiekcie. Chodzi tutaj o punkty elektryczne, hydrauliczne, nawiewy. Kluczowe jest również zawarcie informacji na temat wymiarów okien, czy też wysokości parapetów. Informacje te należy oczywiście zawrzeć jedynie w przypadku, gdy mowa jest o budynku, który ma zostać objęty remontem. Istotne jest również by sporządzany projekt zawierał informacje na temat układu mebli, czy też szczegółowe wymiary pomieszczeń w mieszkaniu po jego planowanym remoncie.

Zanim przystąpi się do budowy, jak również i do remontu dowolnego obiektu, niezwykle istotne okazuje się wcześniejsze sporządzenie projektu planowanych zmian. Wszystko po to, aby pokazać, w jaki sposób ma wyglądać zarządzanie dostępną przestrzenią w danym mieszkaniu po jego remoncie. Podobne projekty sporządzić należy również w przypadku nowo budowanych obiektów.