Programowanie sterowników PLC

przemysłowe programowanie plc

PLC to skrót rozwijany jako Programmable Logic Controller. Jest to więc programowalny sterownik logiczny. Pod tym pojęciem rozumiemy specjalne, uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe, którego zadaniem jest sterowanie pracą danej maszyny. Sterowniki tego typu muszą być idealnie dopasowane do danej maszyny, a odbywa się to poprzez ich programowanie. Oznacza to, że należy wprowadzić do pamięci sterownika konkretny algorytm, który będzie określał, jak dana maszyna ma działać.

Czym jest programowanie sterowników PLC?

przemysłowe programowanie plcTakie przemysłowe programowanie PLC nie należy do najprostszych zadań, dlatego mogą je wykonywać jedynie profesjonaliści, którzy posiadają odpowiednią wiedzę na ten temat. Przemysłowemu programowaniu PLC mogą podlegać różnego rodzaju sterowniki – kompaktowe, średnie oraz duże. PLC musi być połączone z urządzeniami peryferyjnymi oraz z panelami operatorskimi, a także z urządzeniami wizualizacji, jeżeli takie są także potrzebne do działania danej maszyny. Przemysłowe programowanie PLC powinno być poprzedzone odpowiednim doborem sterownika. Należy tutaj wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim rodzaj obiektu – czy PLC ma sterować pojedynczą maszyną, czy może całą linią technologiczną.

przemysłowe programowanie plcPo drugie istotna jest wielkość obiektu, a więc to, ile posiada ono wejść i wyjść cyfrowych i analogowych, a także jakie panują obciążenia prądem i napięcie. Należy sprawdzić też, ile kanałów będzie obsługiwał sterownik. Programowanie sterownika PLC ma na celu takie jego skalibrowanie, aby w odpowiedni sposób zbierał on określone dane od maszyny oraz monitorował je, a także przedstawiał w formie raportów. Umożliwia on też sterowanie maszyną zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym oraz pozwala na przeprowadzenie obliczeń statystycznych. Zaletą sterowników PLC jest to, że mogą one działać w każdych warunkach eksploatacyjnych, niezależnie od panującej temperatury oraz wilgotności środowiska, a także od tego, czy w danym miejscu wyczuwalne są jakieś wibracje. Nie ma też przeszkód w stosowaniu ich w środowisku wybuchowym. Ograniczenie zaś może stanowić cena sterownika, bywają one bowiem drogie.

Również sama usługa programowania nie należy do najtańszych, jak też samo wykonanie projektu automatyki może sporo kosztować. Jednakże efekty końcowe są godne tych opłat, ponieważ dzięki automatyce w zakładzie przemysłowej różne prace produkcyjne mogą zostać zdecydowanie przyspieszone. Ponadto raz zaprogramowany sterownik PLC potrafi działać bez żadnych problemów, usterek i awarii, przez naprawdę długi czas eksploatacji.