odwiert geotechniczny

Odwierty geotechniczne metodą uzyskiwania próbek

Analiza budowy geologicznej gruntu to zadanie skomplikowane, które wymaga dużej wiedzy od specjalistów z zakresu geologii inżynierskiej. Oprócz przeprowadzenia standardowej wizji lokalnej, pozwalającej na ogólne zapoznanie się z gruntem, największe znaczenie mają badania terenowe.

Czym są odwierty geotechniczne?

odwierty geotechnicznePodczas nich możliwe jest pobranie próbek terenu, które pozwolą na szczegółowe określenie właściwości gruntu. Badacz powinien starać się dostarczyć próbkę w jak najlepszym, najbardziej nienaruszonym stanie – w ten sposób możliwe jest uzyskanie nie tylko podstawowych informacji dotyczących wilgotności gruntu, jego ściśliwości i spoistości, gęstości oraz uziarnienia, ale także bardziej szczegółowych danych – odnoszących się na przykład do wyodrębnienia warstw oraz określenia ich granic. Jedną z metod uzyskiwania próbek są odwierty geotechniczne. Zazwyczaj wiercenia nie przekraczają 30 m – z kolei średnica otworów wynosi zaledwie od 50 mm do maksymalnie 300 mm. Ilość i rozstaw otworów badawczych zależy od tego, jaki rodzaj budynku ma stanąć w danym miejscu. W przypadku wysokich budowli oraz budynków przemysłowych – wykonuje się 4 odwierty w miejscach, które stanowić mają naroża budynków.

odwiert geotechnicznyPrzy budowlach specjalnych, takich jak mosty, konieczne jest wykonanie od 2 do nawet 6 otworów. Jak już wspomniano, głębokość wiercenia nie wynosi zwykle więcej niż 30 m – konkretna wartość zależy od naprężeń pierwotnych od gruntu oraz naprężeń dodatkowych, które pochodzić będą od przyszłego budynku. Jeżeli wiemy, na jakiej warstwie znajdzie się posadowienie, wówczas otwory wiertnicze mogą mieć mniej niż 2 m poniżej poziomu posadowienia. Jeśli nie znamy budowy geologicznej gruntu – do 5 m. Większe głębokości spotykane są przy wysokich konstrukcjach inżynierskich. Wśród metod wykonywania otworów wiertniczych wymienia się wiercenie mechaniczne: obrotowe, udarowe oraz udarowo-obrotowe, jak i wiercenie ręczne okrętne. Przy wierceniu obrotowym oraz okrętnym znaczenie ma nacisk i ruch obrotowy świdra w otworze. Z kolei wiercenie udarowe polega na cyklicznych uderzeniach świdra w dno otworu.

Urobek z dna wiercenia może być wynoszony na różne sposoby – na sucho, bez dodatkowych płynów, jak i z zastosowaniem płuczki podczas wiercenia, czyli emulsji, która chłodzi narzędzie wiertnicze, a także zmniejsza tarcie przewodu wiertniczego. Firmy przeprowadzające odwierty oferują wiercenia z zastosowaniem koronki wykonanej ze specjalnego rodzaju spieków – pozwala to na uzyskanie próbki w kształcie walca, która jest całkowicie nienaruszona.