przewierty sterowane

Metody budowania instalacji podziemnych

Konieczność wykonywania wykopów, aby umieścić pod ziemią instalacje, na przykład gazociągowe, sprawiała, że prace trwały długo i wiązały się z wieloma niedogodnościami. Nic więc dziwnego, że zaczęto poszukiwać metod, które pozwalałaby na bezwykopową budowę sieci podziemnych.

Bezwykopowa budowa sieci podziemnych

przewierty sterowaneWspółcześnie, wśród najpopularniejszych sposobów wymienia się przewierty sterowane oraz przeciski pneumatyczne. Sterowanie przewiertem odbywa się na samym początku robót – dzięki zastosowaniu głowicy pilotowej możliwe jest zmienianie jej kierunku (na przykład z ukośnego na poziomy), co pozwala na prowadzenie otworu zgodnie z wytyczoną wcześniej trasą rurociągu Działanie przewodu wiertniczego z głowicą jest kontrolowane przez system radiolokacji. Czasami wykorzystuje się też system magnetyczny oraz elektromagnetyczny. Wśród starych metod wymienia się obserwację wypływu płuczki bentonitowej z głowicy, co pozwala kontrolować parametry, jednak coraz częściej odchodzi się od tej metody jako najmniej precyzyjnej. Najpopularniejszy jest system radiolokacji, który opiera się na nadajniku, przenośnym lokalizatorze umieszczonym przy głowicy pilotowej oraz na monitorze, który pozwala operatorowi wiertnicy na odbieranie informacji. Dzięki lokalizatorowi operator wie, w jakim położeniu znajduje się sonda, na jakiej głębokości, a także jaki jest kąt pochylenia i obrotu głowicy.

przewierty sterowaneNie zawsze jednak istnieje możliwość wykorzystywania tego systemu – czasami mogą występować zakłócenia magnetyczne, a wówczas zamiast systemu radiolokacji lepszym wyborem będzie zastosowanie w przewiertach sterowanych wspomnianego już systemu magnetycznego. Oparte są one na czujnikach magnetycznych i grawitacyjnych, które, wykorzystując naturalne pole magnetyczne Ziemi, pozwalają na precyzyjne odczytanie położenia sondy.Obok przewiertów sterowanych, sposobem na bezwykopową budowę sieci podziemnych, jest wykorzystanie przecisków pneumatycznych. Mowa tu o przycisku sterowanym przebijakiem pneumatycznym – czyli o metodzie znanej od lat 90. XX wieku. Umieszczony w korpusie przebijaka nadajnik pozwala określić, w jakim położeniu znajduje się nastawna głowica. Obie metody uważane są za skuteczne. Przewierty sterowane sprawdzają się zwłaszcza wówczas, gdy podczas budowy sieci podziemnej można napotkać przeszkody terenowe – rzeki, drogi, autostrady, kanały czy tory kolejowe.

Zaletą przewiertów sterowanych jest to, że sprawdzają się na każdym rodzaju gruntu, ponadto przewierty można prowadzić zarówno ponad poziomem wody gruntowej, jak i poniżej tego poziomu.