fachowe przewierty

Jak tworzy się fachowe przewierty?

Wraz z biegiem czasu, podczas prac budowlanych, wykorzystywane są coraz bardziej zaawansowane technologie. Dzięki nim, na przykład podczas robót drogowych, związanych z naprawą instalacji podziemnych, można uniknąć utrudnień w komunikacji. Udaje się to osiągnąć zazwyczaj dzięki bezwykopowym metodom uzyskania dostępu do uszkodzonych odcinków instalacji podziemnych.

Charakterystyka fachowych przewiertów

fachowe przewiertyJak się okazywało w praktyce, to właśnie konieczność utworzenia wykopu podczas naprawy różnych instalacji była związana z poważnymi zakłóceniami w ruchu drogowym, przebiegającym nad uszkodzonym odcinkiem instalacji. Właśnie dlatego, obecnie zamiast wykopów wykorzystywane są głównie dokładne przewierty. Jest to metoda, która polega na uzyskaniu dostępu do uszkodzonej instalacji podziemnej, poprzez wykonanie tunelu o przebiegu horyzontalnym. Aby było to możliwe, bardzo ważne jest zastosowanie różnych urządzeń wiertniczych. Początkowo, do wykonania tak zwanego przewiertu pilotażowego, wykorzystywane jest wiertło cechujące się stosunkowo małą średnicą. Pozwala to upewnić się, czy wykonanie przewiertu nie spowoduje zbyt dużego naruszenia integralności drogi, czy też chodnika. Jeżeli próba ta przebiegnie pomyślnie, wykorzystuje się wiertnicę o większej średnicy.

wykonywanie przewiertówWarto dodać, że obecnie wykorzystywane wiertła do wykonania przewiertów, wyposażone są dodatkowo w szereg sond, jak również czujników. Operator wiertnicy może dzięki temu mieć stały podgląd na trasę wiertnicy, gdyż zastosowane sondy doskonale wykrywają wszelkie przeszkody, które mogą wystąpić na trasie przewiertu. Dzięki temu, można na bieżąco wprowadzać większe i mniejsze korekty trasy tunelu, których nie da się wykryć na etapie badań geologicznych. Warto dodać, że wykonanie tych badań przed przewiertem jest wymagane, przede wszystkim aby upewnić się, że wykonanie takiego tunelu będzie w pełni bezpieczne. Odkąd zaczęto korzystać z tej metody, remonty instalacji podziemnych przestały być kłopotliwe nawet w miejscach bardzo silnie zurbanizowanych. Co więcej, wpływa to pozytywnie również na koszty remonty instalacji, do których nie trzeba już wliczać kosztów naprawy nawierzchni, zabytków, chodnika, czy też torowisk, które byłyby zniszczone na skutek wykonania wykopu.

Nowoczesne metody naprawy instalacji podziemnych bardzo pozytywnie wpływają przede wszystkim na zmniejszenie kosztów takich prac drogowych. Wszystko dzięki temu, że nie są one powiązane z koniecznością wykonania wykopów. Jak wiadomo, zazwyczaj wymuszały one poważne zniszczenie nawierzchni, czy też obiektów zabytkowych, których koszty naprawy musiał pokryć ze swojej kieszeni zleceniodawca remontu instalacji. 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.wermmer-przewierty.pl!