Czym jest studnia chłonna?

Podczas budowy domu działka często zlokalizowana jest na działce, która nie posiada stałego przypięcia do sieci kanalizacyjnej. W takim wypadku właściciel terenu zobowiązany jest zagospodarować wodę opadową we własnym zakresie. Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiło się wiele innowacyjnych rozwiązań zdolnych pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Studnia o właściwej wielkości

studnia chłonnaWedług wielu specjalistów z branży hydrologicznej oraz budowlanej najefektywniejsze rezultaty przynosi studnia chłonna. Studnią chłonną nazywamy zbiornik, który posiada określoną wielkość. Obecnie najczęściej wykorzystywanym materiałem do wyprodukowania jest polietylen. Studnia chłonna przy pomocy specjalistycznej rury rozprowadzą wodę opadową, która jest filtrowana oraz uwalniana do warstwy gruntu przepuszczalnego. Metoda da obecnie cieszy się wśród klientów największą popularnością. Jest to spowodowane przede wszystkim niskim kosztem budowy oraz maksymalnie wysokim stopniem funkcjonowania. Wybudowanie studni chłonnej zalecane jest w szczególności na działkach w których występują niekorzystne warunki terenowe. Są to przede wszystkim utrudnienia związane z odprowadzeniem wcześniej wspomnianej wody opadowej do rowu melioracyjnego lub specjalnie w tym celu przygotowanego zbiornika na wodę. Studnia chłonna powinna zostać wybudowana w momencie gdy pod zewnętrzną warstwą gruntu nieprzepuszczalnego znajduje się warstwa przepuszczalna. Decydując się na budowę studni chłonnej musimy być przygotowani na spełnienie specjalnych wymogów.

studnia chłonnaWedle ogólnie panujących przepisów studnia chłonna musi zostać zlokalizowana w odległości nie mniejszej niż 3 metry od granic z działkami sąsiadującymi oraz w odległości przynajmniej 30 metrów od najbliższej studni wodociągowej. Decyzja o budowie takiego zbiornika jest jednoznaczna ze obowiązkiem zgłoszenia tego do urzędu miasta. Spowodowane jest to tym, że zadaniem studni chłonnej jest wprowadzanie wody do gruntu na wytyczonej głębokości. Na decyzję urzędników czeka się zazwyczaj do 30 dni. Jeśli w tym czasie nie zostaną zgłoszone jakiekolwiek zażalenia, można przystąpić do budowy. Reasumując budowa studni chłonnej jest idealnym rozwiązaniem na terenach na których nie ma bezpośredniego przyłączenia do sieci wodociągowej. W prawidłowy sposób zamontowany zbiornik potrafi rozprowadzać wodę odpadową w sposób bardzo ekologiczny i przyjazny dla środowiska.

Materiał wykorzystywany do ich budowy jest odporny na działanie czynników zewnętrznych takich jak korozja. Wytrzymałość materiału spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ studnia chłonna powinna spełniać swoje zadnie przez bardzo długi czas.