Czy warto budować studnię?

Przy budowie domu warto zastanowić się nad budową studni głębinowej, zamiast kopanej, ponieważ daje ona więcej możliwości wykorzystania jej przez gospodarstwo domowe. Studnia kopana posłuży tylko do podlewania roślin w ogrodzie, czy też do mycia samochodu. Studnia głębinowa zaś posiada wodę zdatną do użytku przez ludzi i można z niej korzystać w gospodarstwie domowym. Wynika to z faktu, że woda pobierana jest głębszych warstw wodonośnych, co sprawia, że nie jest tak zanieczyszczona jak woda, która czerpana jest z płytkich studni kopanych.

Kilka słów na temat studni i ich budowy

Decydując się na budowę studni głębinowej, należy pamiętać, że obowiązują zasady dotyczące jej lokalizacji, które ściśle określają przepisy. Odległości te wynikają z ochrony czerpanej wody przed zanieczyszczeniami, które mogłyby przeniknąć do głębokich warstw ziemi. Jeśli lokalizacja przyszłej studni spełnia wymogi, należy też sprawdzić, gdzie znajdują się warstwy wodonośne. W tym celu korzysta się z usług geologa. Pomocne może być również uzyskanie informacje od sąsiadów, jakie głębokości osiągają ich studnie. Nierzadko głębokość takich studni przekracza 20 metrów. Jeśli natomiast przekroczy 30 metrów lub jej wydajność będzie większa, niż 5 m3 na dobę, to wówczas potrzebne są pozwolenia na jej budowę.

Przed wierceniem studni należy zgłosić do urzędu chęć jej budowy, a jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wyda sprzeciwu, to można rozpocząć wiercenie. Po wykonaniu odwiertu montuje się specjalny system rur studziennych z filtrem. Następnie oczyszcza się studnię z płuczki wiertniczej, a następnie montuje się pompę głębinową, by dostarczać wodę do gospodarstwa domowego. By praca urządzenia była wydajna, zaleca się wiercenie szerszych średnic studni, by pompa mogła być szersza. Własna studnia to rozwiązanie niezwykle ekonomiczne, ponieważ nie płaci się za wodę, tylko jedynie za energię elektryczną, którą zużyła pompa. Niedrogie studnie głębinowe we Wrocławiu oferuje firma, która zajmuje się wykonywaniem odwiertów na dowolnej głębokości. Warto zlecić badanie laboratoryjne próbki wody, by do jej składu dobrać odpowiedni filtr uzdatniający.

Prosta studnia kopana składa się natomiast ze zbrojonych kręgów betonowych oraz ze specjalnej pokryty, która umożliwia podglądnięcie jej wnętrza. Koszt jej budowy jest znacznie niższy, niż studni wierconej. Istnieje możliwość pogłębienie studni kręgowej za pomocą specjalnego filtra. Budując studnię kopaną, można ozdobić ją drewnianą obudową oraz zamontować ozdobną pompę ręczną. Taka studnia swym retro wyglądem nada ciekawego designu ogrodowi.