Jak uniknąć zniekształceń harmonicznych w sieci zasilającej?

baterie kondensatorów

Kompensację mocy biernej w sieciach elektrycznych umożliwiają kondensatory, które działają przy równomiernym obciążeniu faz. Dzięki nim możliwe jest utrzymanie współczynnika mocy na stałym poziomie. Baterie kondensadorów różnej wielkości Kondensatory są urządzeniami zautomatyzowanymi, które nie wymagają obsługi. Ponadto są całkowicie bezpieczne […]